Τα είδη των cookies που χρησιμοποιούμε περιγράφονται εν συντομία πιο κάτω:

Cookies ανάλυσης Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν και να παρακολουθούν τον αριθμό των επισκεπτών και των μοναδικών επισκέψεων στον ιστότοπό μας, καθώς και για να παρακολουθούν τη χρήση του ιστότοπού μας. Έτσι, μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του και δεν συλλέγουν κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το Google Analytics είναι ένα από τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα cookies, ανατρέξτε στην πολιτική της Google σχετικά με την προστασία ιδιωτικού απορρήτου και τις διαφημίσεις στη διεύθυνση:
google.com
Cookies λειτουργικότητας Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιείτε ορισμένες λειτουργίες ή κατά την επαφή σας με τον ιστότοπο, παραδείγματος χάριν κατά την αναπαραγωγή ενός ενσωματωμένου βίντεο, τη χρήση χαρτών Google ή πατώντας τους συνδέσμους μας με το Twitter ή το Facebook. Τα εν λόγω cookies εγκαθίστανται από:

  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Google
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που εγκαθίστανται από τρίτους παρόχους, επισκεφθείτε τον αντίστοιχο ιστότοπο.
Βασικά Cookies Αυτά τα cookies είναι θεμελιώδη για την κανονική λειτουργία του ιστότοπού μας και εγκαθίστανται αυτόματα. Χρησιμοποιούνται συνήθως για να διευκολύνουν τη συμπλήρωση φορμών εγγραφής Μη διαθέσιμες

Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα πλοήγησής σας που σας επιτρέπει να απορρίψετε την εγκατάσταση όλων ή μερικών cookies. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησής σας για τον αποκλεισμό όλων των cookies (συμπεριλαμβανομένων των βασικών), ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήμα του ιστότοπού μας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που αποκτάμε σχετικά με εσάς, διαβάστε την πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας μας.

You don't have permission to register