NAVITAS LIMITED SKYDDAR DIN SEKRETESS


Välkommen till Navitas Limiteds sekretessmeddelande. Länkarna till vänster tar dig direkt till respektive avsnitt, där du hittar information om hur Navitas Limited skyddar din sekretess.

Inledning


a) Navitas Limited respekterar din rätt till sekretess. I det här sekretessmeddelandet (”sekretessmeddelandet”) förklaras vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och hur du kan utöva dina sekretessrättigheter. Det här sekretessmeddelandet gäller för insamlade uppgifter om alla användare av www.navitas.com och våra dotterbolags webbplatser samt andra relaterade webbplatser (”webbplatsen”) och de tjänster som är tillgängliga på webbplatsen (”tjänsterna”).

b) Termerna ”företaget”, ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”vårt” innebär Navitas Limited. Termerna ”du”, ”dig”, ”din” och ”ditt” innebär den person som använder eller visar webbplatsen eller använder tjänsterna som tillämpligt.

c) Navitas Limited förbehåller sig rätten att alltemellanåt göra ändringar i det här sekretessmeddelandet efter eget godtycke. Ändringar i sekretessmeddelandet publiceras på den här sidan.

d) Om du har några frågor eller tveksamheter kring vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktupplysningar som lämnas längst ner i det här sekretessmeddelandet.

e) I det här sekretessmeddelandet förklaras vilka kategorier av personuppgifter som vi kan samla in om dig, syftet med vår behandling av dina personuppgifter samt hur vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

f) Vi vet att det är mycket information, men vi vill att du ska vara informerad om dina rättigheter och hur vi använder uppgifter inom alla företag i Navitas Limited-gruppen för att ge dig bästa tänkbara service.

g) För att göra det enklare för dig har vi delat upp informationen i hanterbara avsnitt som vi hoppas ska besvara eventuella frågor du har, men om de inte gör det är du välkommen att kontakta oss. Kontaktupplysningar finns i kontaktavsnittet av det här meddelandet. contact section of this notice.

Vilka är Navitas?


Navitas Limited är ett företag som är börsnoterat på Australian Securities Exchange (ASX) (ASX-kod NVT och ABN 69 109 613 309). Företagets huvudkontor ligger i Perth Western Australia på följande adress:

Level 8, Brookfield Place
125 St Georges Terrace
PERTH WA 6000
Australien

Företaget har dotterbolag och närstående organisationer med verksamhet i Australien, Nya Zeeland, Kanada, Europa, Afrika, Sydostasien, Nordasien, Sydamerika och USA, sammantaget kallade ”företaget”.

Huvudkontoret för Europa ligger i Storbritannien på följande adress:

Navitas UK Holdings Limited
SAE Institute
Littlemore Park
Armstrong Road
Oxford OX4 4FY
Storbritannien

Under följande länk hittar du mer information om Navitas-gruppen: www.navitas.com

För att underlätta läsningen kallas ”företaget” ”vi” och ”oss” i det här meddelandet.

Förklaring av den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter


Företaget är globalt och vet att lagar om dataskydd kan skilja sig mellan olika länder, men här nedan anges ett antal olika skäl till att vi kan samla in och behandla dina personuppgifter:

Samtycke

 1. I vissa situationer kan vi samla in och behandla dina uppgifter med ditt samtycke, till exempel om du genom att markera en ruta tackar ja till att få marknadsföringsmaterial från oss.
 2. När vi samlar in dina personuppgifter är det vårt mål att bara samla in minsta möjliga för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

Samtycke från förälder

 1. Beroende på nationell och ibland delstatlig lagstiftning kan du betraktas som ”minderårig” när det gäller att skriva under avtal eller ge ditt samtycke till att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Det betyder att du inte har uppnått juridisk myndighetsålder.
 2. I många länder, till exempel Australien, Nya Zeeland, Kanada, Singapore och USA, krävs vanligtvis att en person har fyllt 18 år.
 3. a) I Europa krävs vanligtvis att en person har fyllt 16 år, och i Storbritannien gäller 13 år för att ge samtycke till att få marknadsföringsinformation. Som ett led i att skydda dig och dina rättigheter kräver vi, om du enligt lag är ”minderårig”, att dina föräldrar/vårdnadshavare samtycker till att vi direkt samlar in och behandlar dina uppgifter genom onlinetjänster.

Uttryckligt samtycke

 1. Uttryckligt samtycke betyder att du har fått möjlighet att tacka ja eller nej till insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter.
 2. Om vi behöver samla in personuppgifter i särskilda kategorier från dig för att kunna tillhandahålla de tjänster du begär eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter samlar vi in sådana uppgifter baserat på ditt uttryckliga samtycke, nationella/regionala socialskyddslagar eller för statistiska rapporter som begärs av offentliga myndigheter.
 3. Uppgifter i särskilda kategorier som vi kan begära från dig innefattar information om ditt etniska ursprung samt ditt pass eller födelsecertifikat, eftersom det krävs för att uppfylla inskrivnings- eller visumkrav. Vi kan också behöva samla in uppgifter om din hälsa (till exempel rapporter om hälsokontroller och vaccinationshistorik) för att kunna ge dig ytterligare stöd.

Avtalsmässiga skyldigheter

 1. Under vissa omständigheter behöver vi samla in dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig.
 2. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan erbjuda dig att studera, skriva in dig eller arbeta hos oss.
 3. a) Vi använder dessa uppgifter för att upprätta ett avtal som beskriver dina skyldigheter som student eller anställd och våra skyldigheter som leverantör av studietjänsterna eller anställningen till dig.

Juridisk efterlevnad

 1. Om lagen kräver det kan vi behöva samla in och behandla dina uppgifter av olika skäl, till exempel för att:
  1. Förhindra bedrägerier
  2. Uppfylla immigrationsmyndigheters behov
  3. Efterleva lagar om konsumentskydd

Berättigade intressen

 1. I vissa situationer samlar vi in dina personuppgifter som en del av att vi utövar våra berättigade intressen på ett sådant sätt som rimligen kan förväntas i vår verksamhet och som inte materiellt påverkar dina rättigheter, din frihet eller dina intressen. Det kan omfatta att:
  1. Hålla kontakten med dig som f.d. student som en del av ett alumni-program
  2. Hålla dig informerad om företagshändelser och -nyheter

När samlar vi in dina personuppgifter?


 1. När du besöker någon av våra webbplatser (varvid vi endast samlar in transaktionsbaserade uppgifter).
 2. När du fyller i våra ansökningsformulär på papper eller som PDF.
 3. När du samverkar med oss i sociala media.
 4. När du kontaktar oss på något sätt med frågor, kommentarer m.m.
 5. När du bokar någon typ av tid eller möte med oss.
 6. När du anmäler dig till ett event.
 7. När du har givit en tredje part tillstånd att dela den information de har om dig med oss.
 8. När du besöker en skola, ett campus eller ett kontor, som kan ha kameraövervakningssystem (CCTV) för studenternas, besökarnas och personalens säkerhet. Du kan bli filmad eller fotograferad av dessa system vid ditt besök.
 9. Om du är arbetstagare samlar vi in dina personuppgifter genom hela din anställning hos företaget.

Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in?


 1. Dina kontaktupplysningar, t.ex.:
  1. Namn
  2. Kön
  3. Födelsedatum
  4. Postadress (kan vara ett postlådenummer och/eller en gatuadress)
  5. Kontaktinformation för sociala media
  6. Telefonnummer (mobil och fast telefon)
 2. Identitets- och immigrationshandlingar, dvs.:
  1. Pass
  2. Körkort
  3. ID-kort
  4. Visumuppgifter
 3. Information om ditt bankkonto.
 4. Din utbildningshistorik, inklusive men inte begränsat till:
  1. Nuvarande meriter
  2. Betyg
  3. Vilka institutioner du är utbildad vid
  4. Dina senaste studieerfarenheter
 5. Information om din samverkan med oss, t.ex.:
  1. Information om förfrågningar och kommentarer du gör på de webbplatser du besöker eller när du kontaktar oss per e-post, telefon eller personligen
  2. Information som inhämtas genom ”cookies” i din webbläsare. (Läs mer om vår ‘cookiepolicy’ genom att klicka här.)
 6. Dessutom, i anställningssyfte:
  1. Information om socialförsäkring (eller motsvarande)
  2. Information om närmaste anhörig
  3. Hälsoinformation

Varför vi använder dina personuppgifter


 1. För att vi ska kunna ge dig den information och de tjänster du behöver måste vi ibland slå ihop de uppgifter vi har om dig. Detta är tillåtet som en del av vårt berättigade intresse av att ge dig bästa tänkbara service.
 2. Om du vill ändra på hur vi använder dina uppgifter finns mer information om det i avsnittet Dina personliga rättigheter nedan.
 3. Om du väljer att inte dela dina personuppgifter med oss, eller nekar till vissa kontaktsamtycken, kan det hända att vi inte kan tillhandahålla vissa eller samtliga av de tjänster som du har bett om. I så fall kontaktar vi dig för att bekräfta din begäran.
 4. Våra syften med att använda dina personuppgifter omfattar:
  1. Att bedriva och sköta vår verksamhet så att vi kan ge dig bästa tänkbara service. Detta görs baserat på våra berättigade affärsintressen.
  2. Att besvara dina förfrågningar och begäranden.
  3. Vi kan föra register över vår kommunikation med dig. Detta gör vi baserat på våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig, våra juridiska skyldigheter och våra berättigade intressen av att ge dig bästa tänkbara service.
  4. Att skydda vår verksamhet och dig mot bedrägerier och andra olagliga aktiviteter.
  5. Vi bevakar också dina onlineaktiviteter hos oss för att snabbt kunna identifiera och lösa eventuella problem samt skydda våra webbplatsers integritet. Vi gör allt detta som en del av våra berättigade intressen.
  6. För att skydda våra studenter, våra besökare, vår personal, våra anläggningar och våra tillgångar använder vi kameraövervakningssystem (CCTV) på vissa av våra skolor och kontor som gör inspelningar i säkerhetssyfte. Vi gör detta baserat på våra berättigade affärsintressen.
  7. Att bearbeta betalningar och förhindra bedrägliga transaktioner. Vi gör detta baserat på våra berättigade affärsintressen och för att bidra till att skydda dig mot bedrägerier.
  8. Med ditt samtycke använder vi dina personuppgiftsinställningar för att hålla dig informerad per e-post, online, per SMS, i sociala media och per telefon om relevanta tjänster och händelser.
  9. Att skydda dina vitala intressen om du inte längre kan ge ditt samtycke.
  10. Att anställa och hantera anställda och underleverantörer. Vi gör detta som en del av vårt avtal med dig.
  11. Att skicka meddelanden till dig som krävs enligt lag eller som behövs för att informera dig om ändringar av de tjänster som vi tillhandahåller till dig. (Till exempel uppdateringar av det här sekretessmeddelandet.) Sådana servicemeddelanden omfattar inte marknadsföringsmaterial och kräver inte samtycke på förhand om de skickas per e-post eller SMS. Vi måste hålla dig informerad för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.
  12. För att uppfylla våra avtalsmässiga eller juridiska skyldigheter att dela uppgifter med brottsbekämpande organ om det behövs, till exempel:
   1. Om ett domstolsbeslut läggs fram som kräver att vi delar dina personuppgifter med ett brottsbekämpande organ eller en domstol.

Hur vi tar hand om dina personuppgifter


 1. Vi vet hur viktig datasäkerheten är. Vi kommer att behandla dina uppgifter med största möjliga försiktighet och respekt och vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda dem.
 2. Vi säkrar åtkomsten av alla transaktionsområden på våra webbplatser och i våra appar med ”https”-teknik.
 3. Åtkomsten av dina personuppgifter är begränsad och säker, och känsliga personuppgifter som hälsoinformation skyddas med lösenord och kryptering.
 4. Lagringssystem för papperskopior skyddas och åtkomsten hanteras genom företagets åtkomstrutiner.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


 1. Vi använder ett detaljerat program för registerhantering och alla register (i pappers- och elektroniskt format) måste hanteras i enlighet med programmets steg för säkerhet och avyttrande.
 2. När vi samlar in eller behandlar dina personuppgifter lagrar vi dem säkert och endast så länge som krävs för det ursprungliga syfte i vilket de samlades in, eller så länge som lagen kräver.
 3. Vid slutet av den dokumenterade lagringsperioden kommer dina uppgifter att helt raderas eller anonymiseras.

Delning av dina personuppgifter


Vi delar dina personuppgifter med betrodda tredjeparter

 1. Vi delar ibland dina personuppgifter med betrodda tredjeparter för att tillhandahålla tjänster och affärsfunktioner.
 2. Vi anger mycket tydliga anvisningar och förväntningar för dessa organisationer vad gäller säkerhet för och skydd av din sekretess och dina personuppgifter.
 3. Dessa anvisningar och förväntningar anges i vårt avtal med aktuell tredje part och omfattar:
  1. Att de endast får den information av oss som de behöver för att utföra sina specifika tjänster
  2. Att det syfte i vilket personuppgifterna delas ska anges
  3. Att de ska bekräfta att de kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att tillförsäkra att din sekretess respekteras och skyddas
  4. Att de, om vi slutar använda deras tjänster, åtar sig att säkert radera eller anonymisera alla personuppgifter de har om dig
  5. Att de ska informera oss omedelbart om en misstänkt eller faktisk överträdelse upptäcks

De typer av tredjeparter vi samarbetar med omfattar:

 1. IT-företag som ger stöd till våra webbplatser
 2. Företag för molnlagring
 3. Leverantörer av program för kundrelationshantering (Customer Relationship Management)
 4. Utbildningsorganisationer
 5. Utbildare
 6. Tillsynsmyndigheter
 7. Leverantörer av boende
 8. Fastighetstjänster
 9. Leverantörer av webbkonferenser
 10. Försäkringsbolag
 11. Leverantörer av ekonomitjänster
 12. Leverantörer av resetjänster

Hur använder tredjeparter dina personuppgifter?

 1. När du använder några av våra utvalda samarbetspartners tjänster samlas dina personuppgifter in och används av dem enligt villkoren i deras egna, separata sekretesspolicyer.

Varför delar vi dina personuppgifter?

 1. Vi måste dela dina personuppgifter med betrodda tredjeparter för att uppfylla juridiska och regelmässiga krav samt vårt avtalsmässiga löfte till dig.
 2. Vi delar dina personuppgifter med tredje part endast under vissa omständigheter, t.ex.:
  1. Med ditt samtycke, som lämnades när du lämnade dina personuppgifter, kan vi lämna uppgifterna till en tredje part för dennes direktmarknadsföring.
  2. När vi samarbetar med yrkesakademiker som ett led i att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet till dig.
  3. Vi kan dela information om bedrägliga eller potentiellt bedrägliga aktiviteter inom våra lokaler eller system. Detta kan innefatta att dela uppgifter om enskilda personer med brottsbekämpande organ.
  4. Om vi får en giltig begäran från polisen eller annat brottsbekämpande organ, tillsynsmyndighet eller statlig myndighet i ditt ursprungsland eller någon annanstans kan vi bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter.
  5. Vi kan alltemellanåt expandera, skära ner eller sälja företaget och detta kan medföra överföring av affärsenheter eller hela verksamheten till nya ägare. Om det händer kommer dina personuppgifter, där det är relevant, att överföras till den nya ägaren eller styrande parten i enlighet med villkoren i det här sekretessmeddelandet.

Behandling och överföring av dina personuppgifter


Navitas Limited – en global organisation

 1. Vi har verksamhet på många olika geografiska platser och vårt huvudkontor ligger i Australien. Därför måste vi ibland dela dina personuppgifter över landsgränser och andra gränser, till exempel:
  1. utanför Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG)
  2. mellan Nordamerika och Australien
  3. mellan Asien och Australien
  4. mellan Nya Zeeland och Australien
  5. mellan Kanada och Australien
  6. mellan Europa and Australien
 2. Överföringen av uppgifter, inklusive personuppgifter, kan innefatta överföring av dem till:
  1. vårt huvudkontor i Australien
  2. våra andra företag i Australien och på andra ställen i företagets globala struktur (intern företagsöverföring)
  3. internationella tredjeparter i datalagringssyfte, t.ex. från en verksamhet i ett EU-land till Singapore
 3. Om vi överför dina personuppgifter över en internationell gräns har vi rutiner för att säkerställa att dina uppgifter får samma skydd som om de hade behandlats i ditt bosättningsland, t.ex. ett EEG-land, Australien, Asien, Kanada eller USA osv.
 4. Om du vill veta mer om överföring av dina personuppgifter kan du skriva till den aktuella e-postadressen nedan:
  1. dpo@navitas.com(om du är bosatt i Europa)
  2. Privacy@navitas.com (övriga världen)
  3. DataProtection@navitas.com (övriga världen)

Förklaring av dina rättigheter vad gäller personuppgifter


Dina personliga rättigheter

 1. Det är viktigt att du förstår vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.
 2. Alla länder ger inte samma rättigheter enligt respektive sekretessregler. Exemplen på rättigheter enligt sekretessreglerna som anges nedan visar hur dessa rättigheter varierar globalt och i de olika länder där företaget är verksamt. Vi beskriver några av dessa nedan för din information.
 3. Om ditt land inte finns med i listan nedan kan du kontakta privacy@navitas.com för mer information. I ditt e-postmeddelande till privacy@navitas.com ber vi att du anger vilken region inom det aktuella landet du är intresserad av, så att vi kan ge dig rätt information.
 4. Dina rättigheter kan variera beroende på var i världen du bor. Inom EU, EEG och Storbritannien har du till exempel rätt att:
  1. Få tillgång till och granska personuppgifter som vi har om dig
  2. Rätta eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig
  3. Begära en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett maskinläsbart format eller för överföring av uppgifterna till ett annat företag
  4. Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
  5. Invända mot att vi behandlar dina personuppgifter
  6. Begära att dina personuppgifter raderas (rätten att bli bortglömd)
 5. Om du vill göra en sådan begäran för EU/EEG/Storbritannien ska du kontakta dsar@navitas.com
 6. Om du bor i Australien har du rätt att:
  1. Begära anonymitet och pseudonymitet
  2. Begära att information inte används i marknadsföringssyfte
  3. Få tillgång till och granska de personuppgifter som vi har om dig
  4. Rätta eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig
 7. Om du bor i Nya Zeeland eller Kanada har du rätt att:
  1. Få tillgång till och granska de personuppgifter som vi har om dig
  2. Rätta eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig
 8. Om du bor i USA har du rätt att:
  1. Få tillgång till och granska de personuppgifter som vi har om dig
  2. Rätta eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig
  3. Bli informerad om eventuellt utlämnande
 9. Om du vill veta mer om sekretessrättigheter i regioner/länder utanför Europa ska du kontakta privacy@navitas.com
 10. Om du vill ha en förklaring av dina rättigheter i det land där du bor, arbetar eller studerar vid någon av våra affärsenheter ska du kontakta privacy@navitas.com. Beskriv vad din förfrågan gäller så kan företaget informera dig om hur det kan hjälpa dig. Observera att samma rättigheter inte gäller i alla våra verksamhetsregioner, -länder och stater.
 11. Alla förfrågningar som rör dina rättigheter och dina personuppgifter undersöks noga och någon i sekretessteamet svarar dig så snabbt som möjligt.
 12. Vi gör allt vi rimligen kan för att uppfylla din begäran och håller dig informerad om hur det går med att lämna informationen till dig i ett format som är acceptabelt och går att använda.

Återtagande av samtycke


 1. När du har gett ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter har du rätt att ändra dig när som helst och ta tillbaka ditt samtycke.

Berättigade intressen


 1. I de fall då vi behandlar dina personuppgifter baserat på våra berättigade intressen kan du be oss att sluta med det av skäl som gäller din personliga situation.

Marknadsföring


 1. Du har rätt att begära att användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte upphör genom alla kanaler, eller genom valda kanaler.
 2. Vi uppfyller alltid din begäran. Gör så här:
  1. Klicka på länken ”unsubscribe” i något e-postmeddelande som vi skickar till dig
  2. Vi skickar då inga fler e-postmeddelanden till dig
 3. Observera att det kan hända att du fortfarande får meddelanden under en kort period efter att du har ändrat dina inställningar i väntan på att våra system helt ska uppdateras.

Frågor eller problem


 1. Om du behöver mer information hjälper vi dig gärna.
 2. Om du kontaktar oss med ett klagomål om en påstådd överträdelse av det här sekretessmeddelandet eller våra juridiska sekretesskyldigheter ska du lämna så detaljerad information som möjligt om ditt klagomål så att vi kan hantera det snabbt och effektivt.
 3. Vi tar alla klagomål om sekretess på stort allvar och utvärderar dem med målet att alla problem ska lösas snabbt och effektivt.
 4. Vi är tacksamma om du samarbetar med oss i denna process genom att ge oss eventuell relevant information som vi behöver.

Våra kontaktupplysningar


 1. Ett personuppgiftsombud (Data Protection Officer eller DPO) har utsetts för företagen inom EU (inklusive Storbritannien) och ”lokala” dataskyddssamordnare (Data Protection Managers eller DPM) har utsetts inom EU enligt nedanstående tabell
 2. DPO och DPM kan kontaktas direkt genom respektive länk nedan:
Titel Länder E-post Telefon
DPM Australasien och Afrika Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Sydafrika och alla länder som inte ingår i övriga regioner nedan DPMA@navitas.com +61 8 93149628
+61 (0) 498 023 385
DPO Storbritannien/EU Europa DPO@navitas.com
DPM Storbritannien England, Wales, Skottland och Nordirland DPMUK@navitas.com
DPM Tyskland, Schweiz och Österrike Tyskland, Schweiz och Österrike DPMGSA@navitas.com
DPM Sydvästra Europa Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige DPMSWEU@navitas.com
DPM Kanada Kanada DPMC@navitas.com
DPM USA och Sydamerika USA, Mexiko och Colombia DPMUSA@navitas.com
DPM Mellanöstern Jordanien, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten DPMME@navitas.com

Kontakta din tillsynsmyndighet


Europa (inklusive Storbritannien och icke-medlemmar i EU)

 1. Företaget har utsett Information Commissioner’s Office (ICO) som sin tillsynsmyndighet för Europa.
 2. Om du känner att vi inte har hanterat dina personuppgifter på rätt sätt, eller är missnöjd med våra svar på några förfrågningar som gäller användningen av dina personuppgifter, har du rätt att inlägga klagomål till Information Commissioner’s Office, (ICO) i Storbritannien eller till din nationella tillsynsmyndighet eller dataskyddsmyndighet.
 3. Du kan kontakta ICO genom att ringa  +44 303 123 1113 eller besöka www.ico.org.uk

Australien

 1. Australien har utsett Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) som huvudsaklig tillsynsmyndighet.
 2. a) Du kan kontakta OAIC genom att ringa +61 1300 363 992.
 3. Skicka e-post till enquiries@oaic.gov.au eller besök www.oaic.gov.au

Alla andra länder

 1. En fullständig lista över alla tillsynsmyndigheter i de värdnationer där företaget är verksamt finns att få från privacy@navitas.com
 2. Kom ihåg att i ditt meddelande till privacy@navitas.com ange vilken affärsenhet du arbetar eller studerar hos samt i vilket land.
You don't have permission to register